فروش  نقدی گچ سفید سمنان درجه یک مخصوص سفید کاری :
کیسه 40 کیلویی 1650تومان

کیسه 40 کیلویی سوپر 1720تومان

کیسه 33 کیلویی میکرونیزه 1530تومان
( قیمت تحویل درب کارخانه ).

کیسه 40 کیلویی 2350 تومان ( قیمت تحویل تهران).

کیسه 40 کیلویی سوپر 2450 تومان ( قیمت تحویل تهران).

ارسال گچ به سراسر ایران .

گچ سمنان

ایمیل:
Sales@Semnangach.com
تلفن دفتر فروش 2- 3360260-0231
09121312238  مسئول فروش
09391312238  صباغیان